Латвия

Двухкомнатная квартира

640 €

  • Комнат 2
  • Площадь 640
  • Этаж 1
  • Этажей в доме 1
Rīga

Ventspils novads, Popes pagasts, Pope, Objekts 1 dzīvoklis Nr. 2
Eur 640.00

Objekta sastāvs
dzīvoklis ar kopējo platību 39.6 m2
3960/30880 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9856 003 0326 001 kopīpašumā esošās daļas
3960/30880 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9856 003 0326 002
3960/30880 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9856 003 0326 003
3960/30880 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9856 003 0326 004
3960/30880 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9856 003 0326 005
3960/30880 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0326, ar kopējo platību 0.4143 ha

Objekta pieejamība
objekts nav izīrēts
nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 640.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
līdz 05.10.2017 plkst. 16:00.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 64.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Ventspils novads, Popes pagasts, Pope, Objekts 1 dzīvoklis Nr. 2, nodrošinājums.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
datums: 20.10.2017
laiks: 14:30
vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Номер объявления: 6766675

632 (+1 сегодня)
Добавлено: 09.07.2024 12:50
Сообщить о нарушении

Для персонализации услуг okidoki использует cookies. Подробнее